Česko-slovenský klub chovatelů koček
Člen WCF

FIP - kočičí peritonitis (infekční zánět pobřišnice)

Popis nemoci:

* onemocnění způsobené virem patřícím do skupiny koronavirů, postihuje nejčastěji mladé kočky

Mezi koronaviry patří i řada dalších méně nebezpečných původců onemocnění u koček, ale v organismu vytvářejí protilátky také, což má závažný vliv na diagnostiku onemocnění, která je založena právě na detekci protilátek v organismu.

Pro nakažení má poměrně velký význam stres, infekce se přenáší přímým stykem mezi kočkami - slinami, olizováním, nosním sekretem, trusem. Virus může přežívat až 2 měsíce ve vnějším prostředí. Koťata se mohou nakazit i během březosti, pak během 2-5 měsíců umírají.

Onemocnění se projevuje ve dvou formách:

1. vlhká forma, tzv. efuzivní - je charakterizována změnami v dutině břišní a hrudní, jejichž výsledkem je náplň tekutinou v obou tělních prostorách
2. suchá forma, tzv. neefuzivní - organismus s virem "bojuje" a reaguje tvorbou hnisavých ložisek na játrech, slezině, střevech, ledvinách... Tato forma je hůře diagnostikovatelná, uniká pozornosti a často kočka uhyne, aniž by se zjistilo, že příčinou byla FIP.

Nejčastějším projevem onemocnění bývá absolutní apatie, horečka nereagující na antibiotika, průjem, hubnutí, nechuť k jídlu a zhoršené dýchání. Diagnostika nemůže být založena pouze na laboratorním testu hladiny protilátek (tvorba protilátek i proti ostatním koronavirům!!), ale na celkovém posouzení daného klinického stavu kočky v kontextu s ostatními laboratorními vyšetřeními.

Prevence:

1. testování - koťata se doporučuje testovat od 10 týdne a opakovaně po 4 týdnech. U dospělých koček postačí testování jednou.
2. Izolace pozitivních koček (jako u FIV, FeLV)
3. Vakcinace

Onecmonění je neléčitelné a končí letálně (tj. smrtelně).

Diagnostika FIP je hodně složitá a bojují s ní veti na celém světě.

Aby bylo možné říct: "kočka má FIP" musí být splněno několik podmínek:

1) Příznaky "typické" pro FIP:
- apatie
- nechutenství
- hubnutí
- teploty nereagující na léčbu ATB
- zvětšující se břicho, tekutina v dut. břišní či hrudní
- záněty spojivek
- prorůstání cév do rohovky oka
- poruchy chůze
- kývání hlavy ze strany na stranu
2) Laboratorní hodnoty typické pro FIP:
- anémie
- snížené leukocyty
- zvýšené neutrofily (v průběhu nemoci)
- zvýšený kreatin
- zvýšená alanin transamináza a alkalická fosfatáza
- zvýšený bilirubin
- zvýšený sérový protein (> 7,8 g/dl)
- zvýšený protein v břišní tekutině (5 – 12 g/dl)
- tekutina (punkce) je žlutá, viskózní (na vzduchu se sráží)
- titr protilátek proti koronavirům 1:1280 a více
- pozitivní výsledek na přítomnost koronavirů krvi či tekutině (met. PCR)

Pokud jsou tučně označené parametry splněny, jedná se "pravděpodobně" o FIP. Ale každý případ je nutné hodnotit individuálně.

Jen pro rychlou orientaci - rozdíl mezi výsledky vyš. na koronaviry u zdravé a nemocné kočky.
1) ZDRAVÁ KOČKA:
- může mít protilátky proti koronavirům (rychlotest)
- může mít pozitivní titr protilátek < 1:1280 (ELISA)
- může mít koronaviry v trusu (PCR) = nosička korona
- NEMĚLA by mít koronaviry (RNA) v krvi (PCR)


2) NEMOCNÁ KOČKA FIP:
- může mít protilátky proti koronavirům (rychlotest)
- může mít pozitivní titr protilátek > 1:1280 (ELISA)
- nemusí mít protilátky (tělo už nemá sílu s viry bojovat)
- může, ale nemusí mít koronaviry v trusu (PCR)
- MÁ koronaviry v krvi nebo tekutině (PCR)

Nezmutovaná forma koronavirů se nachází ve střevech. Dlouhodobý stres, nemoc nebo neznámá příčina může vést ke zmutování viru, ten změní svoji strukturu a dokáže pronikat do cév. Proto lze zmutovanou formu najít oproti nezmutované v krvi a tekutině.


zdroj www.sevaronlab.cz