Česko-slovenský klub chovatelů koček
Člen WCF

Jak se stát členem:

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let, která podá přihlášku. U osob do 15 let se vyžaduje souhlas zákonného zástupce. Předpokladem pro přijetí je souhlas se stanovami a dalšími dokumenty BCC. Členem se stáváte po zaslání písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku, kterýse platí jednou ročně za celý kalendářní rok. Dokladem o členstí je přidělení členského čísla.
Spolu s přihláškou prosím zasílejte i scan PP kočiček na kontrolu.

Přihlášky, stejně jako žádosti o odchod z klubu (bez nutnosti udání důvodu), můžete zasílat elektronicky na sekretar@bcc-wcf.cz nebo poštou na adresu sídla naší organizace Bohemia Cat Club, z.s., Hlízov 224, 285 32 Hlízov, Česká republika

Členství automaticky zaniká v okamžiku nezaplacení členského příspěvku do konce ledna daného roku.