Česko-slovenský klub chovatelů koček
Člen WCF

CITACE ZÁKONA na ochranu zvířat proti týrání :

VYHLÁŠKA ze dne 13. října 2021 o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování, Sbírka:  384/2021, Částka:  170/2021

§ 14

Požadavky na nejnižší a nejvyšší věk kočky při jejím rozmnožování

      (1)  Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, musí dodržovat tyto požadavky na nejnižší a nejvyšší věk kočky při jejím rozmnožování:
a) krytí nebo umělá inseminace kočky jsou přípustné ode dne ukončeného jednoho roku věku do dne ukončeného devátého roku věku, a to s výjimkami uvedenými v písmenech b) a c), u kocoura ode dne ukončeného šestého měsíce věku,
b) ve výjimečných případech je možné krytí kočky ode dne ukončeného devátého měsíce věku, a to pouze na základě písemného potvrzení soukromého veterinárního lékaře uvedeného v odstavci 2,
c) u kočky, která ukončila devátý rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě písemného potvrzení soukromého veterinárního lékaře uvedeného v odstavci 2.

      (2)  Písemné potvrzení soukromého veterinárního lékaře podle odstavce 1 písm. b) musí obsahovat vyjádření o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete. Písemné potvrzení soukromého veterinárního lékaře podle odstavce 1 písm. c) musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, nejdříve může být vyšetření zvířete provedeno a potvrzení vydáno jeden měsíc před začátkem říje.Odkaz na celou vyhlášku zde:
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-13-rijna-2021-o-ochrane-psu-a-kocek-pri-chovu-za-ucelem-rozmnozovani-23930.html