Česko-slovenský klub chovatelů koček
Člen WCF

CITACE ZÁKONA na ochranu zvířat proti týrání :

VYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2013

o stanovení podmínek při chovu psů a koček Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/ /2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7a odst. 2 zákona:

§ 2 Podmínky chovu koček

Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu koček dodržovat tyto podmínky:

a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u koček ode dne ukončeného jednoho roku věku do dne ukončeného devátého roku věku, u kocourů ode dne ukončeného jednoho roku věku až neomezeně; ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného devátého měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete.

b) u koček, které ukončily devátý rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umož- ňuje bez nadměrných rizik.

c) maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období 24 měsíců.

d) kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

e) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů. (12týdnů)

Sbírka zákonů č. 21 / 2013Strana 98 Částka 10 1 ) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 3 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při ve- řejném vystoupení a při chovu, se zrušuje. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Bendl v. r.

Zakladní informace

Jak se stát členem? Zašlete na naši adresu (e-mailem: lacmanova@bcc-wcf.cz nebo poštou Bohemia Cat Club, z.s., Flájská 1872/3, 100 00 Praha 10) vyplněnou přihlášku. Naším členem se můžete stát i když kočičky nemáte. Vítaní jsou i milovníci koček, kteří kočky neodchovávají.

Mám budoucí chovnou kočku (kocoura), co musím udělat pro její registraci a chovnost ? Pokud máte doma kočku, se kterou chcete odchovávat koťata, tak je nutné zaslat na adresu : Soňa Štěrbová, Hlízov 224, 285 32 Hlízov vyplněnou žádost o registraci, plus originál jejího rodokmenu a veterinární potvrzení poštou k nám. My jí přidělíme registrační číslo naší Plemenné knihy a uchovníme na základě veterinárního atestu, odkaz zde, potom Vám rodokmen vrátíme zpátky.

Chci si zaregistrovat chovatelskou stanici, co pro to musím udělat? Stačí vyplnit formulář: http://www.bcc-wcf.cz/index.php?id=6&page=ke-stazeni a poslat jej poštou nebo e-mailem k nám. Pokud již máte registrovanou stanici v rámci FIFe a chcete zachovat její název v rámci WCF, tak prosím přiložte certifikát uznávající název CHS ve FIFe. Pokud bude Váš název dostupný, není problém pokračovat v chovu pod Vaším původním názvem. Registrace probíhá mezinárodně v rámci databáze WCF. Vzhledem k velkému počtu registrovaných stanic, se v názvu vyvarujte frekventovaným slovům, jako je “Cat, silver, golden, panther, fold atd.” Ve velké části jsou již tyto názvy obsazeny a registr WCF tyto názvy automaticky neuznává.

Kdy musím o registraci chovatelské stanice žádat? Název CHS musíte mít v okamžiku, kdy budete žádat o vystavení rodokmenu pro Vaše první koťata. Registrace je vetšinou uskutečněná během 2-3 týdnů, pokud nenastanou problémy s vymýšlením nových názvu.

Musím s kočkou na výstavu kvůli uchovnění? V dnešní době to již nutné není. Pro udělení chovnosti musíte ovšem doložit potvrzení veterinárního lékaře, které bude obsahovat jméno kočky, číslo čipu a potvrzení, že kočička nevykazuje vady vylučující z chovu. Stačí zpráva od veterinárního lékaře.

Ceník služeb

Platby prosím posílejte na číslo účtu:
FIO banka: 2101005600/2010

Přihlášky a veškerou korespondenci týkající se rodokmenů prosím adresujte na adresu:

Soňa Štěrbová
Hlízov 224, 285 32 Hlízov
Tel: 605/912972
email: pk@bcc-wcf.cz

CHOVATELSKÁ A REGISTRAČNÍ PRAVIDLA BCC