Česko-slovenský klub chovatelů koček
Člen WCF

CITACE ZÁKONA na ochranu zvířat proti týrání :

VYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2013

o stanovení podmínek při chovu psů a koček Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/ /2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7a odst. 2 zákona:

§ 2 Podmínky chovu koček

Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu koček dodržovat tyto podmínky:

a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u koček ode dne ukončeného jednoho roku věku do dne ukončeného devátého roku věku, u kocourů ode dne ukončeného jednoho roku věku až neomezeně; ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného devátého měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete.

b) u koček, které ukončily devátý rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umož- ňuje bez nadměrných rizik.

c) maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období 24 měsíců.

d) kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

e) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů. (12týdnů)

Sbírka zákonů č. 21 / 2013Strana 98 Částka 10 1 ) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 3 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při ve- řejném vystoupení a při chovu, se zrušuje. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Bendl v. r.

Jak se stát členem

Zašlete na naši adresu (e-mailem: lacmanova@bcc-wcf.cz nebo poštou Bohemia Cat Club, z.s., Flájská 1872/3, 100 00 Praha 10) vyplněnou přihlášku. Naším členem se můžete stát i když kočičky nemáte. Vítaní jsou i milovníci koček, kteří kočky neodchovávají.

Mám budoucí chovnou kočku (kocoura), co musím udělat pro její registraci a chovnost ? Pokud máte doma kočku, se kterou chcete odchovávat koťata, tak je nutné zaslat na adresu : Soňa Štěrbová, Hlízov 224, 285 32 Hlízov vyplněnou žádost o registraci, plus originál jejího rodokmenu a veterinární potvrzení poštou k nám. My jí přidělíme registrační číslo naší Plemenné knihy a uchovníme na základě veterinárního atestu, odkaz zde, potom Vám rodokmen vrátíme zpátky.

Chci si zaregistrovat chovatelskou stanici, co pro to musím udělat? Stačí vyplnit formulář: http://www.bcc-wcf.cz/index.php?id=6&page=ke-stazeni a poslat jej poštou nebo e-mailem k nám. Pokud již máte registrovanou stanici v rámci FIFe a chcete zachovat její název v rámci WCF, tak prosím přiložte certifikát uznávající název CHS ve FIFe. Pokud bude Váš název dostupný, není problém pokračovat v chovu pod Vaším původním názvem. Registrace probíhá mezinárodně v rámci databáze WCF. Vzhledem k velkému počtu registrovaných stanic, se v názvu vyvarujte frekventovaným slovům, jako je “Cat, silver, golden, panther, fold atd.” Ve velké části jsou již tyto názvy obsazeny a registr WCF tyto názvy automaticky neuznává.

Kdy musím o registraci chovatelské stanice žádat? Název CHS musíte mít v okamžiku, kdy budete žádat o vystavení rodokmenu pro Vaše první koťata. Registrace je vetšinou uskutečněná během 2-3 týdnů, pokud nenastanou problémy s vymýšlením nových názvu.

Musím s kočkou na výstavu kvůli uchovnění? V dnešní době to již nutné není. Pro udělení chovnosti musíte ovšem doložit potvrzení veterinárního lékaře, které bude obsahovat jméno kočky, číslo čipu a potvrzení, že kočička nevykazuje vady vylučující z chovu. Stačí zpráva od veterinárního lékaře. K uchovnění samozřejmě slouží i posudek z výstavy s oceněním “Výborný”.

Ceník služeb

Platby prosím posílejte na číslo účtu:
FIO banka: 2101005600/2010

Přihlášky a veškerou korespondenci týkající se rodokmenů prosím adresujte na adresu:

Soňa Štěrbová
Hlízov 224, 285 32 Hlízov
Tel: 605/912972
email: pk@bcc-wcf.cz

PRÁCE PK PRO ČLENY KLUBU

 1. REGISTRACE KOČEK

  • Provádíme cca od 1- 3 měsíců od data koupě kočky do osobního vlastnictví

  • Vyplníme žádanku o registraci kočky a zašleme společně s originálem průkazu původu kočkyna adresu plemenné knihy, pk@bcc-wcf.cz

  • Převod registrovaných koček: kočky mohou být převedeny z organizací FIFE,TICA,WCF,CFA….může k tomu dojít však pouze po předložení původní originální dokumentace (rodokmen kočky). U WCF organizací je ponecháno původní registrační číslo převáděné kočky. V případě ostatních organizací je přiděleno nové registrační číslo u BCC z.s. včetně původního registračního čísla pro možnost dohledání. V okamžiku převodu musí být původní registrační doklad označen jako NEPLATNÝ nebo ZRUŠENÝ

 2. CHOVNOST KOČKY OD 12 měsíce věku + VETERINÁRNÍ ATEST/POSUDEK Z VÝSTAVY

 3. HLÁŠENÍ VRHU- zasíláme do 10 týdne věku koťat

  • Vyplníme žádanku (včetně podpisu) pro hlášení vrhu a zašleme emailem na adresu pk@bcc-wcf.cz

  • Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně barvy koťat zasílejte fotografie na denním světle na email pk@bcc-wcf.cz

  • Do kolonky předtisk zapisujte zda chcete kotě do chovu a nebo jako mazlíka

  • Můžete poslat i čip pro jednotlivá koťata a já zapíšu do pp koťat

 4. PŘIZNÁNÍ TITULU

  • Vystavuje se na základě výstavních pravidel WCF

  • U FIFe výstav lze vystavit titul pouze CAC-CHAMPION (FIFe)

  • Uznání titulu na základě kopii posudku z výstav zašlete emailem na adresu pk@bcc-wcf.cz

 5. VYSTAVENÍ TRANSFERU

 6. OSTATNÍ PRÁCE PLEMENNÉ KNIHY

  • Konzultace barev koťat

  • Zápis do rodokmenu koček - zdravotníchgenetických vyšetření u jednotlivých plemen

  • Vystavení potvrzení pro výstavu koček

  • Vystavení potvrzení pro krycí list zejména u FIFE

  • Konzultace chovatelům na emailu, FB, WhatsApp či telefonicky

  Standardy plemen


  Longhair - Dlouhorsté

  British Longhair BLH
  Colourpoint PER
  Deutsch-Langhaar DLH
  Highland Fold SFL
  Original Longhair TLH
  Persian PER
  Selkirk Rex Longhair SRL  Semi-Longhair

  Aphrodites Giant Longhair APL* Norwegian Forest Cat NFO
  American Curl Longhair ACL Ragdoll RAG
  Burmilla Longhair BML* Ragamuffin RGM
  Cymric CYM Sacred Birman SBI
  Household Pet HHP Siberian cat / Neva Masquerade SIB
  Japanese Bobtail Longhair JBL Somali SOM
  Karelian Bobtail Longhair KAL Tiffanie TIF*
  Kurilian Bobtail Langhaar KBL Turkish Angora TUA
  LaPerm Longhair LPL* Turkish Van TUV
  Maine Coon MCO Ural Rex Longhair URL
  Munchkin Longhair MNL* York YOR
  Nebelung NEB*  Shorthair - Krátkosrsté

  Aphrodites Giant Shorthair APS* Ceylon CEY
  Abyssinian ABY Celtic Shorthair KKH
  American Curl Shorthair ACS Chartreux CHA
  Anatoli ANA Cornish Rex CRX
  Arabian Mau ARM Devon Rex DRX
  American Shorthair ASH* Exotic Shorthair EXO
  Asian ASI* Egyptian Mau MAU
  Australian Mist AUM German Rex GRX
  American Wirehair AWH* Household Pet HHP
  Bengal BEN Japanese Bobtail Shorthair JBS
  Burmilla Shorthair BMS* Kanaani KAN
  Bombay BOM Karelian Bobtail Shorthair KAS
  Brazilian Shorthair BRA Kurilian Bobtail Shorthair KBS
  British Shorthair BRI Korat KOR
  Burmese BUR LaPerm Shorthair LPS*
  Manx MAN Scottish Fold SFS
  Munchkin Shorthair MNS* Singapura SIN
  Ocicat OCI Selkirk Rex Shorthair SRS
  Russian Blue RUS Ural Rex Shorthair URS  Siamese and Oriental

  Balinese BAL Thai THA
  Mekong Bobtail MBT Tonkinese TON
  Oriental Shorthair OSH Toy Bob TOB
  Oriental Semilonghair OSL
  Siamese SIA  Hairless

  Don Sphynx DSX
  Peterbald PBD
  Sphynx SPH