Warning: Missing argument 4 for DB_Get_Num_Rows_field(), called in /data/web/virtuals/139790/virtual/www/config/default_language.php on line 28 and defined in /data/web/virtuals/139790/virtual/www/admin/fnc/fnc.php on line 2534
O KLUBU

Klub chovatelů koček, člen WCF

Bohemia Cat Club, BBC

BCC z.s. je zaregistrován jako sdružení chovatelů, ochránců a přátel koček se sídlem a adrese Flájská 1872/3, 100 00 Praha 10. Je právním subjektem s působností v České Republice. Klub byl založen na demokratických principech s moderními prvky, směr a cíl vyjadřují zásady uvedené ve směrnicích pro chovatele platných od r.1992.

Klub si neklade za cíl mít velkou členskou základnu, ale dává si za cíl být společenstvím chovatelů s morálním kodexem, kteří se budou sami ve vlastním zájmu snažit o zvýšení úrovně chovatelských záměrů své chovatelské stanice a tím i úrovně členské základny. BCC z.s. chce mít jen takové chovatele, kteří se na základě vlastního přesvědčení a rozhodnutí ztotožní s deseti body etického zákona chovatele, tj.:

Pro chovatele vede klub plnou agendu služeb. Vede Plemenné knihy koček a vystavuje plné i experimentální rodokmeny. BCC z.s. neprovádí kontroly vrhů koťat, na formuláři „Žádost o vystavení rodokmenů“ pro koťata musí být potvrzení o prohlídce koťat veterinárním lékařem, které vyjadřuje, že koťata nevykazují žádnou z vad specifikovaných na potvrzení. Klub provádí registrace koček z jiných chovatelských organizací, vystavuje certifikáty o udělení chovnosti, transfery, povoluje zřizování nových chovatelských stanic, zajišťuje jejich mezinárodní registraci prostřednictvím WCF. Na základě získaných ocenění z výstav WCF a FIFe uděluje příslušné tituly kočkám. Neuznává hodnocení z výstav spolků chovatelů koček, o kterých není známo, podle jakých standardů jsou kočky na výstavách posuzovány a jakým výstavním řádem se řídí.

Kočky členů BCC z.s. mohou být na základě domluvy s chovatelem kryty kocoury za všech spolků a organizací chovatelů koček, pokud kocour byl vystaven a obdržel hodnocení nejméně V1. Kocouři s rodokmenem BCC z.s. mohou krýt kočky FIFe-ČSCHK za předpokladu, že kocour byl s výborným výsledkem ohodnocen na výstavě FIFe – krytí povoluje příslušný poradce chovu, pokud kocour nemá žádnou výstavu FIFe, podle uvážení povoluje krytí hlavní poradce chovu. Žádost musí být doložena všemi posudky z výstav mimo rámec FIFe a kopií rodokmenu kocoura (informace dle sdělení paní Dr. Říhové ze dne 10. 4. 1998).

BCC řídí představenstvo s dvouletým volebním mandátem.

Členové klubu BOHEMIA CAT z.s. přejí všem chovatelům koček hodně chovatelských úspěchů, hodně radosti z jejich čtyřnohých rodinných příslušníků a jejich kočičkám hodně spokojenosti s jejich chovateli. Věříme, že všichni přijmete nejen námi podané informace, ale především naše přání a věříme, že se ztotožníte s naším klubovým pozdravem.

Není domova bez kočky

STANOVY BOHEMIA CAT CLUB, z.s.

I. Název, symbol, zkratka, webové stránky a charakter spolku

  1. Název spolku je BOHEMIA CAT CLUB, z.s. (dále jen „ spolek “)
  2. Spolek při své činnosti používá zkratku BCC.
  3. Symbolem spolku je znak BCC, který je uveden v příloze č. I těchto stanov

Etický kodex

BCC si neklade za cíl mít velkou členskou základnu, ale dává si za cíl být společenstvím chovatelů s morálním kodexem, kteří se budou sami ve vlastním zájmu snažit o zvýšení úrovně chovatelských záměrů své chovatelské stanice a tím i úrovně členské základny....čtěte více zde

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE (HCM)

Hypertrofická kardiomyopatie je onemocnění srdečního svalu, při kterém dochází ke změně velikosti komor (zbytnění srdeční svaloviny) a zvětšení síní, které ovlivňuje práci srdečního svalu, srdeční rytmus a dynamiku. Poškozená bývá většinou levá strana srdce. Vyskytuje se u lidí, koček, sporadicky u psů a prasat.

Více zde: http://www.goisovka.cz/hcm/co-je-to-hcm/

Nejen informace, ale i příběhy majitelů kočiček postižených těmito nemocemi najdete na webu Goišovka.cz

PKD - polycystická choroba ledvin

Polycystická choroba ledvin (Polycystic Kidney Disease, PKD) je dědičné onemocnění ledvin, které se objevuje nejen u koček, ale i u jiných zvířat, a také u lidí. PKD je chronické onemocnění, které je nevyléčitelné, závažnost se ale může hodně lišit a v některých případech se nemocné kočky dožívají i vysokého věku. Nemoc je rozšířená mezi perskými kočkami a kočkami, které je mají jako předky. Stačí, aby jeden z rodičů byl nemocný, a šance na výskyt nemoci u kotěte je 50%. Největší riziko je dnes kromě peršanek u exotických a britských koček.
Více na Modrý kocouř.cz >>