Klub chovatelů koček, člen WCF

06.02.2018 - Zasílaní pošty pre plemennou knihu BCC, z.s.

Vážení členové,
Prosíme Vás, při zasílání jakékoliv doporučené pošty na plemennou knihu, tedy paní Soně Štěrbové, uveďte na Adresu jen její jméno ne “Plemenná kniha”.
Dopisy se pak stávají nevyzvednutelnými a budou se Vám vracet, v horším případě se přeposíláním ztratí.

20.06.2017 - Oznámení o dovolené na plemenné knize BCC, z.s.

Dovolená na plemenné knize bude probíhat v termínu 24.6. 2017 - 14.7. 2017
Žádáme tedy členskou základnu o trpělivost, v tomto období nebudou vyřizovány žádosti o rodokmeny a nebude nic odesíláno, ani vyzvedáváno na poště. Počkejte tedy raději s odesíláním důležitých dokumentů po skončení termínu dovolené.
Děkujeme za pochopení

19.06.2017 - Informace o členské schůzi

V pátek 16.6.2017 v Bageterii Boullevard v Pražském Edenu proběhla další členská schůze, na níž bylo zvoleno nové předsednictvo klubu. Volby byly vypsány po rezignaci dosavadní předsedkyně klubu paní MVDr. Jaroslavy Žiakové, která tak učinila z osobních a zdravotních důvodů.
Jako nová předsedkyně našeho klubu byla zvolena paní Ing. arch. Kateřina Uhrová.
Všem členkám bývalého vedení BCC, z.s., bychom jménem nového předsednictva chtěli poděkovat za práci, kterou pro náš klub doposud vykonaly a doufáme, že nadále, a to nejen jako aktivní chovatelky, zůstanou spokojenými řadovými členy našeho klubu. Další chod klubu bude tedy od současné doby zajišťovat předsednictvo v novém složení.
Ing. arch. Kateřina Uhrová, předsedkyně BCC, z.s.
Soňa Štěrbová, místopředsedkyně BCC, z.s.
Andrea Lacmanová, jednatelka BCC, z.s.
Všem členům BCC, z.s. děkujeme za vzornou spolupráci při nových volbách, doufáme, že s prací staro-nového předsednictva budete všichni vždy spokojeni
my pro to uděláme maximum. vaše Předsednictvo BCC, z.s.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení členové,
Jako nová předsedkyně klubu bych ráda všem poděkovala za projevenou důvěru, kterou se budu snažit nezklamat. Ráda bych, aby náš klub zůstal funkčním chovatelským klubem, na který budeme moci být všichni stále hrdí a ve kterém nám bude vždy příjemně.
Ing. arch. Kateřina Uhrová, předsedkyně BCC, z.s.

08.04.2017 - Bohemia Cat Club přeje všem kočičím příznivcům krásné Velikonoce!


ŘÍJEN 2016

Vážení členové klubu, zde je aktualizovaný ceník služeb, platný od 3.10.2016.

Březen 2016

Snažíme se zkvalitňovat služby pro naše členy a proto vylepšujeme i rodokmeny. Před rokem touto dobou byl zakoupen program na tvorbu rodokmenů a letos jsme vylepšili formuláře, na které jsou rodokmeny natisknuty. Nově obsahují tři prvky ochrany – hologramovou kočičku, v papíru jsou vlákna jako na bankovkách a UV – proto není možné je padělat. Zakládáme si na kvalitě našich členů, stejně tak jako na kvalitě našich rodokmenů. Proto jsou všechny rodokmeny navíc v deskách z křídového papíru.