Česko-slovenský klub chovatelů koček
Člen WCF

WORLD CAT FEDERATION – WCF

WCF - byla založena v Rio de Janeiro v r.1988 třemi brazilskými kluby, které chtěly vnést princip demokracie a lidské společenské způsoby do kočičího světa více, než bylo myslitelné u stávajících organizací, které sdružovaly chovatele koček. WCF byla přenesena do Evropy, nyní má sídlo v Essenu v Německu. Počtem členů patří k největším organizacím, která stejně jako FIFe, TICA a GCCF poskytuje zastřešení a služby pro chovatele koček. V současnosti sdružuje více jak 540 chovatelských klubů, organizací a spolků chovatelů koček v 38 zemích, má své základy v Evropě, Americe, Asii a Austrálii. Zúčastňuje se konzultací evropského parlamentu se sídlem ve Štrasburku, má spoluzodpovědnost za vývoj legislativy týkající se ochrany zvířat, stanovení zákonů na jejich ochranu v rámci pracovních okruhů a parlamentní příslušnosti.

WCF má představenstvo s dvouletým volebním mandátem. Volba je tajná, hlasují zástupci členských organizací na generálním shromáždění (GS), které je pravidelně svoláváno do různých zemí. Poslední GS se konalo v roce 2017 v Essenu. Představenstvo WCF pozostává z prezidenta, generálního tajemníka a pokladníka.

Prezident: Anneliese Hackmann
Generální tajemník: Tatjana Cernova
Pokladník: Alexandru Elian
1 viceprezident: Anna Rudakova
2 viceprezident: Dr. Johan H. Lamprecht


Pod WCF pracuje disciplinární komise, komise pro standardy a posuzovatele a výstavní komise.

Členové do WCF jsou přijímáni na základě písemné přihlášky. Rozhoduje tajné hlasování zástupců členských organizací na GS. Žádající organizace může být přijata buď za plného člena, nebo ji může být udělen pouze patronát, případně je žádost odmítnuta. Stejně se postupuje v případě vyloučení nebo zrušení patronátu.

WCF zajišťuje a poskytuje členům služby. Provádí registrace chovatelských stanic, vydává doklady, provádí školení a zkoušky mezinárodních posuzovatelů, vydává jejich aktualizovaná seznam. Posuzovatelé posuzují na základě vydané licence WCF. Posuzovatelem WCF se může stát i nezávislý posuzovatel nebo posuzovatel, který je členem jiné chovatelské organizace, pokud požádá WCF o udělení licence a předloží doklady o tom, pro kterou kategorii koček má odbornost. Posuzování na výstavách WCF je bezplatné. Posuzovateli jsou hrazeny pouze cestovní náklady, ubytování a stravné.

Posuzují podle vydaných standardů WCF, které se jen velmi málo liší od standardu plemen koček v jiných organizacích. WCF je aktualizuje podle schválených změn, které dbají o zdraví koček a zabraňují vzniku degenerativních změn.

WCF vydává a doplňuje seznam uznaných plemen koček. V současnosti obsahuje seznam 68 plemen koček, rozdělených do 5 výstavních kategorií, které mohou být na výstavách WCF posuzovány s následným udělením titulu v jednotlivých výstavních třídách. Organizuje více jako 400 mezinárodních výstav ročne.

WCF má pevný Výstavní řád (VŘ), podle kterého musí být všechny výstavy odbavovány. Má 24 výstavních tříd, nejvyšší dosažitelný titul je WORLD CHAMPION/PREMIOR.

Pro udělení kteréhokoliv titulu je u WCF zapotřebí získat ocenění vždy jen ze 3 výstav. Předepsaný počet zahraničních výstav a jejich rozmístění je stejné jako u FIFe, v tuzemsku stačí jen jedna výstava. Pro získání titulu WORLD CHAMPION/PREMIOR jsou nutné výstavy na dvou kontinentech.

WCF je členem World Cat Congress (WCC, http://www.worldcatcongress.org/), kde je združeno 9 najvětších kočičích organizací. Byl založen v r. 2001 a jeho cílem je mezinárodní spolupráce, harmonie v rámci kočičích organizací, spojení organizací s podobnou filosofií, dbající o zdraví a blaho koček, podobné standardy, školení posuzovatelů, registrace a tituly.

V naší republice je členem WCF klub BOHEMIA CAT CLUB.
Byl založen v roce 1992, jako první sdružení chovatelů koček non-FIFe a téhož roku byl přijat za plného člena do WCF.